Voordelen purchase-to-pay automatisering ook realiseerbaar voor MKB

MKB-organisaties die de administratieve werkzaamheden automatiseren krijgen niet alleen beter inzicht in de uitgaven. Het gehele proces vereenvoudigt doordat werknemers alleen relevante informatie op het juiste moment te zien krijgen.

Lees meer

Bootcamp 2018 - Groeten uit Rome!

Groeten uit Rome! De locatie van de WorkFlowWise Bootcamp 2018. Misschien niet de ideale plek om heel hard te werken, dus dat hebben we ook niet gedaan. Naast een app-building contest, de introductie van een geheel nieuw product en een aantal andere bedrijfszaken hebben we vooral de stad verkend. Because when in Rome, do as the Romans do.

Lees meer

Reduceer risico’s door nauwkeurige procesnaleving

Het secuur naleven van processen is lastig. Mensen zijn geen robots: ze zijn maar beperkt in staat tot procesmatig denken. Er gaat nu eenmaal geen automatisch alarm af wanneer er een stap in het proces wordt overgeslagen of wanneer benodigde gegevens ontbreken. Door te automatiseren bespaar je je organisatie veel vervelend werk dat anders nodig is om te controleren of processen wel worden nageleefd.

Lees meer

Digitaal leiderschap: je kunt niet achterblijven

Digitaal leiderschap bestaat bij de gratie van digitale vernieuwing en automatisering. Wie de interne werkprocessen grondig onder de loep neemt en openstaat voor nieuwe technologieën, neemt een voorsprong op de concurrent en vergroot daarmee zijn digitaal leiderschap.

Lees meer