Is in het MKB de accountant overbodig geworden door automatisering?

Is de accountant overbodig geworden door automatisering?

Automatisering van het inkoopproces en specifiek het boeken van inkoopfacturen en declaraties zorgt ervoor dat zowel de externe accountant als de interne financiële administratie minder papierwerk te verteren hebben. Dit is echter niet het einde van de samenwerking, maar een uitgesproken kans de lijntjes tussen het accountantskantoor en jouw organisatie korter te maken, zodat er nog meer waarde uit gehaald wordt.

Ondanks dat veel MKB-bedrijven geen wettelijk verplichte accountantscontrole hoeven uit te voeren kunnen ze erbij gebaat zijn wel een accountantskantoor in te schakelen. De data die opgeslagen zit in digitale systemen kan door de accountant gebruikt worden om zijn adviezen door te rekenen. Wanneer de kennis van de accountant wordt gecombineerd met (big) data wordt de meeste toegevoegde waarde gerealiseerd.

Originaliteit is niet te automatiseren

Een accountant kan de uitkomst van belangrijke beslissingen doorberekenen. Het is daarom verstandig de accountant erbij te betrekken voordat er een besluit tot actie wordt genomen. Ook kan het onderzoeken van kostenverlagende en omzet verhogende activiteiten sneller en beter worden onderbouwt vanwege de digitale beschikbaarheid van data.

De Nederlandse wet- en regelgeving groeit met de dag. Daarom is het wel belangrijk de juiste accountant in te schakelen die relevante weet heeft van de desbetreffende sector of industrie. Een specialistische accountant kan met originele oplossingen komen die een ander zou hebben gemist. Ook daar zijn robots nog lang niet geavanceerd genoeg voor.

Een accountant biedt veel meer dan administratieve ondersteuning

Zonder automatisering kan externe administratieve ondersteuning de winst behoorlijk drukken. Betrek daarom de accountant in toenemende mate bij de algehele bedrijfsvoering, voor een open indruk op de te nemen besluiten. Geld wordt niet alleen verdiend door producten en services te verkopen.

Dus, is dit het einde van accountancy? Nee, zeker niet. De Big Four (PwC, Deloitte, EY en KPMG) laten jaar in jaar een gezonde omzet zien. Gezamenlijk genereren ze meer dan 100 miljard euro en komt bij drie van de vier voor meer dan 40% van de omzet uit accounting.

Automatisering gaat de komende decennia heel veel veranderen. Tegelijkertijd wordt de accountant alleen maar meer waardevol bedrijven in het MKB.

Alle artikelen