Digitaal leiderschap: je kunt niet achterblijven

Digitaal leiderschap: je kunt niet achterblijven

De waarde van gestroomlijnde interne administratieve processen wordt door veel bedrijven nog makkelijk onderschat. Dat valt logisch te verklaren: ze hebben geen prijskaartje en daarom is het lastig om er KPI’s aan te verbinden. Pas wanneer er actie is ondernomen, en werkprocessen zijn gedigitaliseerd, wordt de behaalde winst tastbaar doordat er meer tijd overblijft voor meer waardetoevoegende activiteiten.

Pionier

Des te mooier is het om te zien dat er wel degelijk bedrijven zijn die de sprong in het diepe wagen. Iets dat we in de praktijk steeds vaker tegenkomen:

  • Een traditionele organisatie met een traditioneel product.
  • Binnen deze organisatie is een speciaal team opgezet, bestaand uit eigen personeel, dat gaat analyseren hoe de interne werkprocessen verbeterd en versneld kunnen worden.
  • Vervolgens wordt in samenwerking met externe experts overgegaan tot automatisering.

Het zijn dit soort pioniers die opstaan als digitaal leider.

Ken je krachten

Digitaal leiderschap betekent ook het inzetten van de juiste middelen op het juiste moment, of dat nu met eigen personeel is of met een externe partner. Weet waar je krachten liggen en durf ook professionals van buitenaf inschakelen. Vanuit WorkFlowWise kunnen wij die partnerrol vervullen, zodat jij en je medewerkers gefocust kunnen blijven op de core business van je organisatie. Onze kennis van software en automatisering maken samen met jouw kennis van de interne processen en methodes de sterkste combinatie om tot de efficiëntste werkprocessen te komen.

Blijf niet achter

Op individueel niveau zijn we al jaren vooruitstrevend met de nieuwste smartphones in de hand en de meest geavanceerde automatiseringsoplossingen in huis, dus waarom zou je bedrijfsmatig blijven achterlopen? Interne systemen mogen vandaag dan nog in orde zijn – morgen zijn ze gedateerd en vormen ze een gevaar voor de beveiliging van je data. En maak jij geen stappen in het digitaal leiderschap, dan doet je concurrent het wel.

Alle artikelen