Ontwikkel apps zonder de kennis van ontwikkelen

Ontwikkel apps zonder de kennis van ontwikkelen

Digitalisering heeft een onvermijdelijk sneeuwbaleffect voor ondernemingen. In steeds meer nichemarkten worden oplossingen en applicaties ontwikkeld voor één specifiek werkproces. Er hoeft maar één bedrijf in jouw branche te zijn die het voortouw neemt, en de rest moet volgen. Dat maakt dat we in het digitale landschap voor een interessante uitdaging staan, onderschreven door een prognose van Gartner.

Verwacht wordt namelijk dat de behoefte aan app development in 2021 vijf keer zo groot is als de beschikbare IT-capaciteit. Hoe kunnen we in dit scenario voorkomen dat app development, zeker in nichemarkten, alleen nog maar voorbehouden is aan een elitegroep.

Samenstellen in plaats van bouwen

De oplossing ligt in de uiteenlopende mogelijkheden van high productivity tools of platforms die gebouwd zijn voor het sneller en gemakkelijker ontwikkelen van applicaties. Deze cloud-based platforms, oftewel application-Platform-as-a-Service (aPaaS), maken het mogelijk om interne systemen en processen aan elkaar te koppelen en zo tal van applicaties tegelijk te integreren.

High productivity tools zullen volgens Gartner tegen 2020 aan de basis staan van minstens 50 procent van alle bedrijfsapplicaties die tot stand komen. De platforms voorzien in een set bouwstenen waarmee applicaties kunnen worden samengesteld en niet from scratch te hoeven worden opgebouwd. De belangrijkste voordelen op een rij:

  • Kortere time-to-market
  • Geen aanvullend IT-personeel of interne training nodig
  • Manier van werken verandert niet

 

WorkFlowWise CORE

WorkFlowWise kan je die set bouwstenen aanreiken met het WorkFlowWise CORE-platform. Wij zetten de basis neer, jij bent vrij in de verdere invulling. De zes bouwblokken Table Designer, Workflow Designer, User Interface Designer, Scripting Engine, Report Designer en Interfacing stellen je in staat om werkprocessen, zowel intern als extern, te blijven verbeteren, zonder dat je specifieke kennis over app development in huis hoeft te hebben.

Voor bedrijven die digitalisering van workflows liever volledig uitbesteden is WorkFlowWise FLEX de ideale uitkomst. Met deze service worden applicaties voor jou op maat gemaakt, zonder dat je daar zelf nog iets voor hoeft te doen

Ken je krachten

En dat is de sleutel tot 2021: schoenmaker, blijf bij je leest. Je kunt als bedrijf niet overal goed in zijn. Iedereen heeft zijn passie, maar om te excelleren moet je kiezen en je samenwerkingspartners zorgvuldig selecteren. Als jij je interne processen in kaart hebt, brengen wij onze kennis over automatisering en het integreren van systemen graag in. Zo blijf je bij en hoef je je geen zorgen te maken over je IT-capaciteit. Want waarom het wiel zelf uitvinden als een ander dat al gedaan heeft?

Alle artikelen