Reduceer risico’s door nauwkeurige procesnaleving

Reduceer risico's door nauwkeurige procesnaleving

De meest actuele aanleiding om procesnaleving onder de loep te nemen en processen te automatiseren is zonder meer de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) die voor de deur staat. De wetgeving zit de realiteit op de hielen en zorgt ervoor dat organisaties per 25 mei hun security tot in de puntjes verzorgd moeten hebben. Data moeten een reden hebben van bestaan en de manier waarop ermee wordt omgegaan moet waterdicht zijn, anders loop je het risico op een boete.

Procesvertraging door onduidelijkheid

Wie zijn procesnaleving niet op orde heeft, staat dus al 1-0 achter. Denk bijvoorbeeld eens aan persoonsgegevens die door een menselijke fout bij de verkeerde collega terechtkomen, of aan onduidelijkheden in taakverdelingen. Wanneer de volgende stap in een proces moet worden gezet door een werknemer die niet eens weet dat de bal bij hem of haar ligt, kan een heel proces soms wel weken stil komen te liggen. Dit kan op den duur boetes opleveren of onnodig geld kosten, zoals bijvoorbeeld bij een contract dat niet voor de verloopdatum is opgezegd.

Minder afhankelijk van menselijk handelen

Het ondervangen van menselijke fouten is dus essentieel voor optimale procesnaleving en voor een efficiëntere bedrijfsvoering. Automatisering zorgt ervoor dat de juiste mensen op het juiste tijdstip de juiste informatie krijgen. Dat budgetten actueel zijn en beslissingen dus niet worden gemaakt op basis van incorrecte bedragen. Dat er automatisch een melding uitgestuurd wordt wanneer gegevens uit verschillende tabellen niet met elkaar corresponderen. Dat werknemers een geautomatiseerde herinnering krijgen op het moment dat er actie moet worden ondernomen. Bovendien; processen die minder afhankelijk zijn van menselijk handelen zijn altijd up-to-date.

Hoe dragen wij bij?

In ons WorkFlowWise-platform komen verschillende processen bij elkaar. De gebruiker heeft in één oogopslag een helder overzicht van zijn of haar taken, ook als die toebehoren aan verschillende workflows. Het is de basis voor nauwkeurige procesnaleving: overzicht en automatische updates en herinneringen, zodat werknemers zich ongestoord kunnen focussen op waardetoevoegend werk.

Alle artikelen