Voordelen purchase-to-pay automatisering ook realiseerbaar voor MKB

MKB-organisaties die de administratieve werkzaamheden automatiseren krijgen niet alleen beter inzicht in de uitgaven. Het gehele proces vereenvoudigt doordat werknemers alleen relevante informatie op het juiste moment te zien krijgen.

Lees meer

[Whitepaper] Verbeter AO/IC processen met purchase-to-pay automatisering

Bij de selectie van een oplossing voor purchase-to-pay automatisering zijn er veel factoren waar rekening mee gehouden moet worden. Precies welke factoren hangt deels af van de aard van het bedrijf, welke andere software wordt gebruikt, de interne werkprocessen en doelstellingen van het project.

Lees meer

AVG compliance met WorkFlowWise in 2018

WorkFlowWise automatiseert even makkelijk veelvoorkomende als unieke werkprocessen. Daarom is ons platform de ideale tool om een applicatie op te bouwen die bedrijven voorziet van een proces waarmee aan de AVG kan worden voldaan.

Lees meer

4 belangrijke soft skills voor een financieel manager

Soft skills voor de financiële manager zijn belangrijker dan ooit. Zeker bij de implementatie van purchase-to-pay software. Onderzoek laat zien dat soft skills in verschillende lagen van de financiële afdeling serieus worden genomen.

Lees meer