Coda

Bewezen koppeling met Unit4 Coda.

www.unit4.com/nl/software/cfo/unit4-financials
check icon

Standaardisatie

Door gebruik te maken van breed geaccepteerde Coda interface-technieken, worden inkoopfacturen op een volledig door Coda ondersteunde en gestandaardiseerde wijze aangeboden.

check icon

Webservices

Uw Coda omgeving wordt direct gekoppeld aan uw cloud-omgeving via Coda webservices. Hierdoor wordt de beheersbaarheid vergroot en worden de kosten verlaagd.

check icon

Toekomst vast

Met een onderhoudscontract wordt geborgd dat ook bij nieuwe Coda versies de aansluiting tussen beide systemen is geborgd.

UNIT4 Coda Financials

afbeelding van koppeling

WorkFlowWise heeft een solide en betrouwbare integratie gerealiseerd met Unit4 Coda Financials. Als Coda-gebruiker biedt u dat zekerheid over de werking en stabiliteit van de koppeling.

De koppeling tussen GO-Spend en Coda Financials maakt gebruik van de standaard Coda-XMLi requests. Op deze wijze wordt gebruikt gemaakt van een breed geaccepteerde Coda interface-techniek om data op te halen uit en door te sturen naar Coda.

Ontdek hoe het werkt:

Zekerheid bij updates en upgrades

De Coda webservices koppeling is stabiel bij het beschikbaar komen van nieuwe versies van Coda Financials. Mochten er toch aanpassingen nodig zijn, dan biedt uw onderhoudscontract op de koppeling u de zekerheid dat wij dat op tijd voor u regelen. In samenspraak met Unit4 zorgen wij dan voor de benodigde aanpassingen om uw omgeving aan te sluiten op de nieuwe versie van Coda Financials.

Geen dubbele invoer

Alle stamgegevens uit uw Coda-omgeving worden geheel automatisch uitgewisseld met uw GO-Spend omgeving. Daarmee is de aansluiting met uw Coda-toepassing altijd up-to-date. Met onze volledig geïntegreerde UBL e-Factuur connector zal ook de handmatige invoer van facturen tot een minimum beperkt blijven. Door de slimme boekingssjablonen in 20/20 Xspend kunt u dan uw facturen nagenoeg automatisch laten boeken.

Geboekt met zekerheid

De structuur van de Coda-koppeling is zo opgezet dat u direct weet of een door GO-Spend aangeboden boeking ook daadwerkelijk goed verwerkt is in Coda. Eventuele afwijkingen worden direct aan de interface-beheerder gemeld en een factuur wordt altijd automatisch opnieuw aangeboden in de volgende boekingsgang. De koppeling is verder ook flexibel op te zetten voor verschillende interface-momenten. Denk daarbij aan het het overzetten van nieuwe crediteuren vanuit GO-Spend.

Automatische betaalcontrole

De in Coda Financials geselecteerde betaalbatch wordt gecontroleerd aan de hand van de in GO-Spend aanwezige facturen. De stapels met papieren facturen en geprinte lijstjes met vinkjes en parafen behoren dus definitief tot het verleden. Het betaalproces wordt door alle aanvullende controles veel betrouwbaarder en minder bewerkelijk.


* Om de koppeling te activeren dient u contact op te nemen met uw Unit4 Coda account manager. De XMLi web services dienen in uw Coda-omgeving geactiveerd te worden. Enige ondersteuning van uw Coda-consultant kan hierbij noodzakelijk zijn.

Alle koppelingen

Klaar om te beginnen?

Neem contact op

Of plan een demo met een product specialist