Release Notes 2018.5

Webinar

 

Silverlight

1.1    Export relaties naar Exact Online
In deze release hebben we de Exact Online plugin uitgebreid met de functionaliteit om relaties succesvol te kunnen exporteren. In de meeste financiële systemen wordt er gewerkt met een relatiecode (crediteurencode bijvoorbeeld) of de combinatie van relatiecode en relatienaam. Bij Exact Online gebeurt dit met een unieke GUID en op basis daarvan wordt de relatie geëxporteerd en gevonden.

1.2    Externe gebruikers
Voorheen waren alle type gebruikers zichtbaar in het gebruikersonderhoud: Volledige gebruikers, Portaal gebruikers en Externe gebruikers. Vanaf nu zijn de Externe gebruikers standaard niet zichtbaar in het gebruikersonderhoud. Je kunt deze zelf zichtbaar maken door in het gebruikersonderhoud op de nieuwe knop te drukken om deze zichtbaar te maken. Dezelfde knop kan gebruikt worden om ze niet meer te laten weergeven.

1.3    Interface-beveiliging
Indien je een stroom uitvoert waarmee je data in- of exporteert, worden de technische acties en informatie stap voor stap weggeschreven in een logbestand. Indien een stroom tegen een onhandelbare error loopt kan er middels dit log worden getraceerd waar het misgaat. In ditzelfde log wordt gevoelige informatie weggeschreven daar je kunt zien waar de data vandaan komt en/of waar de data heengaat. Daarnaast houden we een .zip bestand bij van de data zelf welke wordt ontvangen/verstuurd. Ondanks dat deze data voor gebruikers enkel binnen de applicatie zelf zichtbaar is hebben we ervoor gekozen om deze strenger te beveiligen: met een wachtwoord. Het .zip interface bestand wordt daar vanaf deze release mee beveiligd. De stroom welke wordt uitgevoerd wordt voorzien van een encryptie met behulp van deze geheime sleutel.

 

HTML

2.1     De nieuwe Organisaties-module
Deze release is de nieuwe Organisaties-module in de HTML-versie het hoofdgerecht. Voorheen werd deze module ‘organisatie cockpit’ genoemd in de Silverlight versie, nu hebben we gekozen om de naam een stuk simpeler te houden:

Indien je op organisaties klikt word je naar het volgende scherm genavigeerd:

Wat hierin opvalt ten opzichte van de Silverlight versie is dat er nog geen organisaties worden geladen indien je op dit scherm komt. Bovenaan de pagina vind je een tweetal filters, de Group en de Organisatie. De groep geeft aan wat voor type organisatie het is, dit kan bijvoorbeeld een leverancier, klant of een partner zijn. Indien je deze leeg laat wordt er aan de hand van hetgeen ingevuld in het Organisatieveld over alle type relaties heen gezocht. Het belangrijkste zoekveld is dan het Organisatieveld waarmee je op 3 types data kunt zoeken:

  1. Naam van de relatie: de filter gedraag zicht als een ‘bevat’ filter.
  2. Bankrekening: indien je de zoekactie met een ‘#’ start.
  3. Relatiecode: indien je de zoekactie met een ‘/’ start (met als voorwaarde dat je leverancier als type kiest in de groepfilter).

Indien men met meerdere administraties/bedrijven binnen één omgeving werkt kan de administratieselectie links bovenin het scherm ook van invloed zijn op de zoekresultaten. Indien je relaties zodanig onderhoudt dat er per administratie een aparte relatie bestaat, zal de administratieselectie als filter fungeren om alleen die relaties te tonen die gekoppeld zijn aan de op dat moment geselecteerde administratie(s). Indien je relaties zodanig onderhoudt dat een relatie over alle administraties heen wordt gebruikt zullen alle relaties getoond worden (welke de betreffende gebruiker mag zien) ondanks een eventuele geselecteerde administratiefilter.

Na het zoeken van een relatie wordt deze getoond middels de volgende vernieuwde weergave:

Aan de linkerkant vind je de basisinformatie van de relatie, zoals de naam, adresgegevens , BTW & KvK, e-mail en telefoonnummer. Het logo welke je kunt uploaden bij een relatie is in deze release nog niet beschikbaar. Wel is in dit scherm de separator beschikbaar gekomen waarmee je tussen de 2 helft van het scherm kunt schuiven om meer ruimte te maken voor één van de schermdelen.

Aan de rechterkant vind je een 5-tal verschillende tabbladen, voorheen (Silverlight) de zogeheten Widgets.

Bankrekening-tab:
Hier vind je alle bankrekeningen, actief of inactief. Een inactieve bankrekening is ter herkennen aan een lichtgrijze bankrekeningregel in plaats van een witte.

Daarnaast is de checkbox ‘actief’ niet gemarkeerd.

Contacten-tab:
Hierin geen opvallende wijzigingen, de actieve contacten worden als eerst weergegeven.

Defaults-tab:
Hierin zijn een aantal vrije velden toegevoegd, de zogeheten allocatievelden:

Omdat de relaties-module nu dynamisch is gemaakt en niet meer enkel hardcoded is, kunnen we hier net zo flexibel mee omgaan als de userinterface van bijvoorbeeld een werklijst. Naar willekeur kunnen er allocatie-entiteiten worden toegevoegd, genoemd en worden gebruikt.

Het Posting % veld geeft weer hoe een boeking op deze relatie geboekt dient te worden, indien 0% ingevuld wordt deze volledig geboekt volgens de hierin opgegeven waarden. Bij het invullen van 100% wordt de vooraf opgegeven waarde dus genegeerd en daarmee niet gebruikt bij het boeken.

Tevens is het mogelijk om in de HTML-versie om percentages te gebruiken die lager dan 0 zijn of hoger dan 100. Zodoende kun je bijvoorbeeld een regel boeken om de transactie voor 110% te coderen en indien gewenst een regel met bijvoorbeeld -15% om een negatief bedrag als default te boeken. Overigens is het geen vereiste dat het totaal aantal regels op 100% uitkomt, dit is naar willekeur te bepalen.

Adressen-tab:
Het standaard-(default)adres staat nu standaard aan de linkerkant van het scherm. Het adressen-tab is er dan ook voor om eventuele andere adressen behorende bij de relatie weer te geven. Daarnaast kun je via dit tab een nieuwe adres aanmaken, een bestaande verwijderen of een ander adres het standaard-adres maken.

Groepen-tab:
Ook hierin zijn er weinig wijzigingen ten opzichte van de Silverlight-versie, ook hierin zijn er nu vrije velden te gebruiken om toe te voegen.

Het aanmaken van een nieuwe relatie werkt identiek aan het aanmaken van een nieuwe relatie tijdens het boeken van een transactie.

Je kunt door de velden heen gaan via de Enter knop op je toetsenbord, en via CTRL+Enter navigeer je direct naar de Save knop om de eventuele wijzigingen op te slaan.

2.2     Documentexport vanuit werklijst
Een nieuwe feature welke de nodige aandacht verdient is een nieuwe exportfunctionaliteit voor documenten. Deze wordt vormgegeven door een knop in de werklijst waarmee bij het indrukken hiervan de eerste pagina van elke hoofddocument van elke transactie op die pagina wordt geëxporteerd:

De pagina’s worden verzameld in een .zip bestand welke wordt verstuurd naar het e-mailadres van de ingelogde gebruiker.

2.3     HTML-handleiding
Met ingang van deze release zullen er 2 knoppen (snel-links) zijn toegevoegd welke te zien zijn op je Dashboard/Homescherm. Bij het aanklikken van deze knoppen opent er een PDF met hierin de handleiding voor de HTML-versie van de applicatie. Eén knop is voor de Engelse handleiding, de andere voor de Nederlandse:

 

Alle artikelen